Kurumsal

Ortaklık Yapısı

Şirket’in Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı Sermayedeki Payı
Tutarı (TL) Oranı (%)
Orhun Kartal 1.281.999.950 99,99
Yonca Kartal 50 0,01
TOPLAM 1.282.000.000 100