Kurumsal

Tarihçe

Şirket, Koray Holding A.Ş. unvanıyla 16.10.2020 tarihinde İstanbul/Beşiktaş’ta 271559-5 ticaret sicil numarasıyla anonim şirket olarak kurulmuş olup, bu husus 16.10.2020 tarih 10183 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir. Şirket’in fiili faaliyet konusu; kurulmuş ve kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak, bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımlarının güvenliğini arttırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılığını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmaktan ibarettir.

Şirket, Holding statüsünde olup, sahip olduğu iştirakler ve bağlı ortaklıkları i yoluyla faaliyet konusunda belirtilen ana faaliyet konularını (güneş enerji santrallerinden, biyokütle enerji santrallerinden ve hidroelektrik enerji santrallerinden elektrik üretimi) tek bir elden, kurumsal bir yapı içerisinde gerçekleştirmektedir.İştiraklerinin Tarihçesi

Kartal Yenilenebilir Enerji Enerji Üretim A.Ş.
(“Karye”)

Karye, 26.12.2014 tarihinde H15 Solar Enerji ve Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile Beşiktaş/İstanbul’da kurulmuş olup, bu husus 02.01.2015 tarih ve 8728 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir. 

Karye, güneş enerjisi santralleri ile elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmekte ve üretilen elektriğin ilgili enerji piyasası düzenlemeleri çerçevesinde elektrik dağıtım kuruluşlarına satılmasını sağlamaktadır.

Karye’nin hâlihazırda toplam kurulu gücü 53.414,33 kWp güneş enerjisi santrali bulunan 6 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır. Karye halka açık statüdedir ve payları 16.07.2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görmektedir. 

22.05.2023 tarihli 28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Orhun Kartal’ın Karye’deki sermaye payı %59,73 iken %28,82’ye düşmüş, Koray Holding AŞ’nin Karye’deki sermaye payı %0 iken %30,91’e çıkmış ve mevcut durumda Koray Holding A.Ş., Karye paylarının %30,91’ine sahiptir.

Karye; Manisa, Denizli, Aksaray, Sivas, Ankara, Antalya ve Konya illerinde bulunan toplam 53.414.33 kWp kurulu güce sahip 22 adet lisanssız güneş enerjisi santrali ile YEKDEM kapsamında alım garantisi ve sabit fiyat ile elektrik üretimi ve satışı yapmaktadır.

Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
(“Huner”)

Huner, 26.12.2014 tarihinde H26 Solar Enerji ve Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi unvanı ile Beşiktaş/İstanbul’da kurulmuş olup, bu husus 02.01.2015 tarih ve 8728 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir.

Huner, güneş enerjisi santrallerinden, hidroelektrik santrallerinden ve biyokütle enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi gerçekleştirmekte ve üretilen elektriğin ilgili enerji piyasası düzenlemeleri çerçevesinde elektrik dağıtım kuruluşlarına satılmasını sağlamaktadır.

Huner halka açık statüdedir ve payları 21.02.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmektedir.

17.05.2023 tarihli 28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Orhun Kartal’ın Huner’deki sermaye payı %67,59 iken %29,02’ye düşmüş, Koray Holding AŞ’nin Huner’deki sermaye payı %0 iken %35,24’e çıkmış ve mevcut durumda Koray Holding A.Ş., Huner paylarının %35,24’üne sahiptir.

Huner’in bağlı ortaklıklarının hâlihazırda toplam kurulu gücü (DC); 66.620 kWp güneş enerjisi santrali, 26.100,00 kWp hidroelektrik enerji santrali, 10.500,00 kWp biyokütle enerji santrali olmak üzere toplamda 103.220,00 kWp’dir.   Yurt içinde 9 adet, yurt dışında 1 adet olmak üzere toplam 10 adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır.Bağlı Ortaklıklarının Tarihçesi

Gusto Enerji Üretim Ve Ticaret A.Ş.
(“Gusto”)

26.12.2014 tarihinde H14 Solar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ olarak Beşiktaş/ İstanbul’da kurulmuş olup bu husus 02.01.2015 tarih ve 8728 sayılı TTSG’de ilan edilmiştir. Gusto, yurtiçinde ve yurtdışında elektrik üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisini ve/ veya kapasitenin müşterilere satışı amacıyla kurulmuştur. H14 Solar Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ olan Şirket unvanı 21.02.2022 tarihli Genel Kurul Kararı ile Gusto Enerji Üretim Ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir.

Gusto’nun tek bağlı ortaklığı Kayen Alfa Enerji Elektrik Üretim A.Ş.’dir. Hidroelektrik Enerji Santralinden elektrik enerjisi üretimi yapmakta olup toplam kurulu gücü 12.04 MWm/10.8 MWm olup 4,7 MW hibrit Güneş Enerji Santrali kapasitesi için hak kazanılmış olup lisans tadil süreci devam etmektedir.